مونتاژ THD

مونتاژ THD

 

این شرکت با بهره وری از پیمانکاران Monopole خود امکان ارائه خدمات مونتاژ قطعات THD را در تیراژهای مختلف دارا بوده و کیفیت مونتاژ کلیه خدمات انجام شده توسط پیمانکار چه در حین کار و چه به هنگام بسته بندی و تحویل به مشتری به تایید نماینده QC شرکت می رسد.