مونتاژ ترکیبی(THD&SMD)

مونتاژ ترکیبی (THD&SMD)

 

این شرکت با بهره وری از تجهیزات SMD مستقر در شرکت و پیمانکاران Monopole خود امکان ارائه خدمات مونتاژ قطعات THD & SMD را در تیراژهای مختلف دارا بوده و کیفیت مونتاژ کلیه خدمات انجام شده توسط پیمانکار چه در حین کار و چه به هنگام بسته بندی و تحویل به مشتری به تایید نماینده QC شرکت میرسد.