تامین برد و قطعات و شابلون

تامین برد و قطعات و شابلون

 

این شرکت با توجه به ارتباط با تولید کنندگان داخلی و خارجی آمادگی خود را جهت دریافت سفارش تامین برد، شابلون و قطعات الکترونیکی اعلام می دارد.