تجهیزات و قابلیت ها

کوره SMD

 

Oven مورد استفاده در شرکت برنا الکترونیک از نوع کانوکشنال بوده و دارای پنج Zone حرارتی می باشد.
شایان ذکر است Oven مذکور دارای دو ریل جهت عبور برد بوده که امکان عبور همزمان دو نوع برد با ابعاد مختلف را ایجاد می کند.
همچنین می توان از قابلیت های دیگر Oven، به امکان عبور برد در محیط گاز ازت اشاره کرد که حاصل آن بهبود کیفیت قلع کاری می باشد.