تجهیزات و قابلیت ها

تجهیزات QC

 

تجهیزات QC این شرکت شامل تجهیزات اندازه گیری (LCR متر) و لوپ هایی با بزرگنمایی 40 برابر می باشد.
همچنین به منظور جلوگیری از آسیب دیدن قطعاتی که حساس به الکتریسیته ساکن (ESD) می باشند کلیه پرسنل به دستبندهای Earth مجهز می باشند.